بیست انواع بازار اقتصادی خبرنگار قیمت

بیست: انواع بازار اقتصادی خبرنگار قیمت بازار آهن آلات صفحه ستون

گت بلاگز اخبار پزشکی گام بلند دانشمندان جهت عوض کردن در ارگانیسمها جهت مقابله با بیماری

رویای دانشمندان جهت دستکاری و اعمال عوض کردن در ارگانیسم های زنده بدن انسان به منظور مقابله با امراض و حتی ساخت رایانه هایی بر همین مبنا یک گام به تحقق نزدیکتر

گام بلند دانشمندان جهت عوض کردن در ارگانیسمها جهت مقابله با بیماری

گام بلند دانشمندان جهت عوض کردن در ارگانیسمها جهت مقابله با بیماری

عبارات مهم : مقابله

رویای دانشمندان جهت دستکاری و اعمال عوض کردن در ارگانیسم های زنده بدن انسان به منظور مقابله با امراض و حتی ساخت رایانه هایی بر همین مبنا یک گام به تحقق نزدیکتر شد.

به گزارش مهر به نقل از انگجت، چالش اساسی جهت عملی کردن این نشانه ضرورت اعمال تغییرات ژنتیکی گسترده در ارگانیسم های بدن انسان است تا شکلی از حیات که مدنظر دانشمندان است به وجود آید.

گام بلند دانشمندان جهت عوض کردن در ارگانیسمها جهت مقابله با بیماری

محققان جهت رسیدن به این نشانه راهی جهت بازنویسی محتوای موجود در رشته های زیاد و گسترده ای از ژنوم های بدن انسان با استفاده از دی ان ای های مصنوعی یافته اند.

این پژوهشگران با دستکاری باکتری سالمونلا از طریق ایجاد تغییرات جزء به جزء در قطعات متفاوت دی ان ای توانسته اند جهت نخستین بار ژن هایی قابل رشد در مخمرها تولید کنند که کیفیت آنها به تدریج زیاد کردن می یابد. نتیجه این فرایند اختراع نوع جدیدی از باکتری سالمونلا با ۱۵۵۷ جابجایی و عوض کردن در ۱۷۶ ژن بوده است که تغییری اساسی و بی سابقه در یک ارگانیسم نسبتا راحت محسوب می شود.

رویای دانشمندان جهت دستکاری و اعمال عوض کردن در ارگانیسم های زنده بدن انسان به منظور مقابله با امراض و حتی ساخت رایانه هایی بر همین مبنا یک گام به تحقق نزدیکتر

نکته مهم سالم بودن باکتری است که در نهایت در قالب این فعل و انفعال به وجود آمده هست. رشد این باکتری هم به سرعت نمونه های طبیعی آن بوده و مسئله جدی در این زمینه به وجود نیامده است.

اجرای این فرایند هنوز در مراحل اولیه خود است و لذا قرار نیست در آینده نزدیک رشد باکتری های دستکاری شده است در بدن انسان شروع شود. ولی سهولت دستکاری باکتری سالمونلا در بدن موجودات زنده و نه در محیط آزمایشگاهی دانشمندان را به تسهیل مهندسی ژنتیک و دستکاری اساسی محتوای دی ان ای بدن انسان که علم پزشکی را متحول خواهد کرد، امیدوار کرده است.

واژه های کلیدی: مقابله | باکتری | بدن انسان | دانشمندان | مقابله با بیماری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs