بیست انواع بازار اقتصادی خبرنگار قیمت

بیست: انواع بازار اقتصادی خبرنگار قیمت بازار آهن آلات صفحه ستون

گت بلاگز اخبار حوادث تصویرهای | تصویر جنجالی خبرنگار چینی بر سر صحنه تصادف زنجیره‌ای ۳۰ ماشین

بر اثر برخورد بیش از ۳۰ ماشین در بزرگراهی در شرق چین که منجر به آتش‌گرفتن چندین ماشین شد، ۱٨ نفر جان خود را از دست دادند.

تصویرهای | تصویر جنجالی خبرنگار چینی بر سر صحنه تصادف زنجیره‌ای ۳۰ ماشین

تصویرهای | تصویر جنجالی خبرنگار چینی بر سر صحنه تصادف زنجیره ای ۳۰ ماشین

عبارات مهم : تصادف

بر اثر برخورد بیش از ۳۰ ماشین در بزرگراهی در شرق چین که منجر به آتش گرفتن چندین ماشین شد، ۱٨ نفر جان خود را از دست دادند.

همراه با تصویرهای دلخراش این تصادف زنجیره ای، تصویری از یک خبرنگار چینی منتشر شد که بر سر صحنه این تصادف با صورت خندان تصویر گرفته بود. این تصویر حواشی و انتقادهای زیادی را به همراه داشت که منجر به اخراج وی از محل کارش شد.

تصویرهای | تصویر جنجالی خبرنگار چینی بر سر صحنه تصادف زنجیره‌ای ۳۰ ماشین

بر اثر برخورد بیش از ۳۰ ماشین در بزرگراهی در شرق چین که منجر به آتش‌گرفتن چندین ماشین شد، ۱٨ نفر جان خود را از دست دادند.

تصویرهای | تصویر جنجالی خبرنگار چینی بر سر صحنه تصادف زنجیره‌ای ۳۰ ماشین

بر اثر برخورد بیش از ۳۰ ماشین در بزرگراهی در شرق چین که منجر به آتش‌گرفتن چندین ماشین شد، ۱٨ نفر جان خود را از دست دادند.

تصویرهای | تصویر جنجالی خبرنگار چینی بر سر صحنه تصادف زنجیره‌ای ۳۰ ماشین

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: تصادف | تصویر | ماشین | همراه | تصویری | زنجیره | خبرنگار | اخبار حوادث

تصویرهای | تصویر جنجالی خبرنگار چینی بر سر صحنه تصادف زنجیره‌ای ۳۰ ماشین

تصویرهای | تصویر جنجالی خبرنگار چینی بر سر صحنه تصادف زنجیره‌ای ۳۰ ماشین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs