بیست انواع بازار اقتصادی خبرنگار قیمت

بیست: انواع بازار اقتصادی خبرنگار قیمت بازار آهن آلات صفحه ستون

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نقش پیک موتوری در قیمت دلار

منزل ملت به نقل از عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از درز دلار در بیخ گوش بانک مرکزی خبرداد و نوشت:این دلارها با پیک موتوری جابجا می شود.

نقش پیک موتوری در قیمت دلار

نقش پیک موتوری در قیمت دلار

عبارات مهم : مرکزی

منزل ملت به نقل از عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از درز دلار در بیخ گوش بانک مرکزی خبرداد و نوشت:این دلارها با پیک موتوری جابجا می شود.

نقش پیک موتوری در قیمت دلار

سید نقی کبیری با اشاره به فروش دلار در بازارسیاه با قیمتی فراتر از ٤٢٠٠ تومان اظهارداشت: تک نرخی شدن دلار اتفاق ناگهانی و بدون ایجاد زیرساخت ها بود، در حالی که جهت تک نرخی کردن باید زیرساخت ها را در برنامه های میان مدت و بلند مدت فراهم می کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بعد از اعلام سیاست تک نرخی با حواشی متعددی مواجه شد، گفت: دولت با اتخاذ سیاست تک نرخی با حواشیی مانند تامین ارز تولیدکننده، صادرکننده، مسافران و دانشجویان روبه رو شد.

منزل ملت به نقل از عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از درز دلار در بیخ گوش بانک مرکزی خبرداد و نوشت:این دلارها با پیک موتوری جابجا می شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه تک نرخی کردن ارز، بیان داشت: دولت در اوضاع بحرانی نسبت به تک نرخی کردن دلار اقدام کرد، البته مجلس از گذشته بر این عنوان تاکید داشت؛ ولی نه اینکه ناگهانی و در اوضاع بحران آن را عملیاتی کند.

وی ادامه داد: باید لوازم اجرای چنین تصمیمی فراهم می شد. دراین راستا نخستین ابراز روشن شدن مسیر خروج دلار از قیمت ٤٢٠٠ تومان بود، در حال حاضر شاهد آن هستیم که بیخ گوش بانک مرکزی و صرافی ها، دلار در قالب پیک موتوری در اختیار افراد قرار می گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید درزهای دلار غیرقانونی و قاچاق مشخص شود، گفت: در حالی که دلار قاچاق در اختیار افراد قرار می گیرد ولی واردکنندگان ارز مورد نیاز جهت ثبت سفارش را پیدا نمی کنند.

نقش پیک موتوری در قیمت دلار

کبیری در ادامه گفت و گو با خبرگزاری منزل ملت، با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی باید کار جامعی را جهت تک نرخی شدن انجام می دادند، اظهارداشت: ارز در بازار از جاهایی درز می کند که مورد نیاز است دولت از درز آن جلوگیری کند. در حال حاضر با چندینه قیمت دلار روبه رو هستیم، دلار ٤٢٠٠ تومان، دلار واردکننده با یارانه و دلار با قیمت های زیاد از ٥هزارتومان، اگر دولت به این اوضاع ورود نکند شرایط خطرناک تری نسبت به گذشته ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه دلار غیر ٤٢٠٠ تومان قاچاق محسوب می شود گفت: دولت جهت مقابله با دلار قاچاق باید لیستی از افراد و سیستمی که عامل فروش چنین دلارهایی می شود، تهیه کند؛ ولی تاکنون چنین لیستی تهیه نشده است.

منزل ملت به نقل از عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از درز دلار در بیخ گوش بانک مرکزی خبرداد و نوشت:این دلارها با پیک موتوری جابجا می شود.

واژه های کلیدی: مرکزی | اقتصادی | پیک موتوری | شورای اسلامی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs